ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK, ELEMZÉSEK KÉSZÍTÉSE

A Kincses Somogy Nonprofit Kkt nagy tapasztalattal vállalja alkalmazott társadalomtudományi kutatások, elemzések készítését önkormányzatok, magánvállalatok és egyéb megrendelők részére:

- fejlesztési terveket, pályázatokat előkészítő, megalapozó vizsgálatok, fejlesztési stratégiák;

- hatásvizsgálatok, döntéselőkészítő anyagok,

- esélyegyenlőségi programok, intézkedési tervek, deszegregációs programok,

- külföldi példák, nemzetközi jó gyakorlatok keresése, kapcsolatépítés,

- terepmunka, esettanulmányok,

- háttérelemzések, tanácsadás.

Pontos, hatékony, gyors és diszrét munkavégzés. Közérthető, a gyakorlati munkában használható eredmények.