HÁZIREND 

A Kincses Somogy helyi termelői piac (cím: Balatonmáriafürdő, Keszeg utca 4.), továbbiakban ’Piac’ házirendje:

1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.


A HÁZIREND VÁSÁRLÓKAT IS ÉRINTŐ PONTJAI

2. A piac nyitva tartása:

- Szezonban (2019 június 1–2019 szeptember 1) keddtől vasárnapig, minden nap reggel 7 és 12 óra között

- 2019 június 21 augusztus 30 között minden pénteken délután 16.00- 20.00 között helyi kézművesek vására kerül megtartásra.

- Szezonon kívül: szombatonként reggel 8 és 12 óra között (a hirdetőtáblán és a honlapon meghirdetettek szerint)

3. A piac területe magánterület, amely biztonsági kamerával megfigyelt.

4. Az üzemeltetőnek indokolt esetben (pl. súlyosan ittas állapot, az árusok/vásárlók zaklatása) lehetősége van arra, hogy a belépést megtagadja, vagy a vásárlót a piac területéről eltávolítsa.

5. Az üzemeltető gondoskodik a Piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú területeinek a tisztán tartásáról. Panaszaival, javaslataival nyugodtan forduljon hozzá!


A HÁZIREND ELSŐSORBAN ÁRUSOKAT ÉRINTŐ PONTJAI – ÜZEMELTETÉSI KÉRDÉSEK

6. Árusítani kizárólag a fenntartó által kibocsátott „árusítás megkezdéséhez szükséges termelői adatok és nyilatkozat” űrlap kitöltése után, az abban foglaltaknak megfelelően lehet.

7. Az árus köteles jelezni a megadott adataiban és értékesített termékeiben történő változásokat.

8. Az egyes árusok a piacon csak az üzemeltető által kijelölt standon árusíthatnak.

9. Az eseti helyhasználat díja 1400 ft/nap. Rendszeres árusok kedvezményben részesülnek. (ld. a Díjszabás dokumentumban meghirdetettek)

10. Az árusok által esetleg igényelt kiegészítő szolgáltatások (védett stand, áramvételezés, gitterbox, hűtőszekrény, stb.) igénybevételének költségeit az aktuális díjszabás és egyedi szerződések szabályozzák

11. A piac területén az áruszállítás kézikocsival (hordárkocsival), illetve kézi erővel történhet. Indokolt esetben az üzemeltető engedélyezheti a gépkocsiról/utánfutóról történő lerakodást a reggel 7 és 8 óra között!

12. Nyitvatartási időben hatósági rendelkezés miatt a Piac területen gépkocsival közlekedni, parkolni tilos! 

13. A piac előtt található, az árusok be és kipakolását szolgáló parkolóhelyet, maximum 10 percre lehet igénybe venni, a 190/2016-os (XII.12.) önkormányzati határozat alapján.

14. A helyhasználat megszűnésekor az árus az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.

15. A Piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása az árus feladata. Ebben - kiegészítő szolgáltatások keretében - az üzemeltető segítséget nyújthat.

16. Az árus köteles az árusítás befejezésekor, illetve a Piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladék elszállításáról és annak további kezeléséről megfelelően gondoskodni. Ebben - kiegészítő szolgáltatások keretében - az üzemeltető segítséget nyújthat.

17. A piac helyszínén és ideje alatt bekövetkező termelő által okozott baleset, egyéb káresemény következményeit az okozó termelő viseli. A területet, burkolatot, utcabútorokat, növényzetet ért kárt köteles megtéríteni, vagy az eredetivel megegyező minőségben visszaállítani, amennyiben a kár bekövetkezte a termelő személyével összefüggésben van.

18. A Piac házirendjének megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatását célzó intézkedésre. A helyhasználati engedély visszavonása esetén az árus köteles elhagyni a Piac területét.


A HÁZIREND ELSŐSORBAN ÁRUSOKAT ÉRINTŐ PONTJAI – ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

19. A Piacon csak azon Somogy megyei, vagy a piac 40 kilométeres környezetében élő/termelő őstermelők és kistermelők valamint a kézműves vásáron a térségben élő kézművesek árusíthatnak, akik áruik előállításához és értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és kötelező nyilvántartásokkal rendelkeznek. Máshonnan származó – nagykereskedőktől átvett, nagybani piacról hozott, stb. – termékek értékesítése a Piacon nem megengedett.

20. Az egyes standokon az árusok legfontosabb adatait fel kell tüntetni. Ehhez az üzemeltető igény szerint segítséget nyújt.

21. A termékek megnevezését és árát a jogszabályoknak megfelelően fel kell tüntetni. 

22. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek az esetlegesen vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.

23. Állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.

24. Az üzemeltető képviselője ellenőrizheti a Piacra bevitt és ott forgalmazott áruk származását, minőségét, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét és a kistermelői tevékenységet szabályozó jogszabályi előírás betartását.

25. Az üzemeltető képviselője szakértői vizsgálat céljából árumintát vehet, és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít.

26. Romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a Piac területére bevinni, ott tárolni tilos.


AZ ÁRUSOKNAK, TERMELŐKNEK SOK SIKERT, A VÁSÁRLÓKNAK JÓ VÁSÁRLÁST KÍVÁNUNK !


Kelt: 2019 jan. 31.

Érvényes: a következő módosításigweb templates free download